Marketing

Marketing jest  przekazywaniem informacji o wartości produktu, usługi lub marki dla klientów lub konsumentów w celu promowania lub sprzedaży tego produktu, usługi lub marki. Najstarszy – i chyba najprostszym i najbardziej naturalną formą marketingu – jest „word of mouth” (WOM) marketingu, w którym konsumenci przekazać swoje doświadczenia związane z produktem, usługą lub marką w ich życiu codziennym, rozmawiając ze sobą. Komunikaty oraz opinie mogą oczywiście być pozytywne jaki i negatywne. W ostatnich czasach, Internet stał się swego rodzaju platformą dla olbrzymiej masy ludzi umożliwiającą komunikację nie tylko werbalną ale również elektroniczną. WOM przemieniło się w e-WOM. Zobacz:

Co to jest eWOM?

  Konsumenci są aktywnie zaangażowani w ocenianie oraz komentowania towarów i usług za pomocą systemów komentarzy oraz wszelkiej masy rankingów.

Marketing a zysk przedsiębiorstwa

Głównym celem marketingu jest zwiększenie sprzedaży produktów, a tym samym powiększenie zysku firmy. W przypadku marketingu organizacji non-profit,  celem jest zwiększenie poziomu wykorzystania usług organizacji przez jej klientów lub obywateli. Rządy często zatrudniają również specjalistów od marketingu społecznego do przekazywania komunikatu lub wiadomości dotyczącej opieki zdrowotnej lub bezpieczeństwa publicznego obywateli. Marketing  często działa jako wsparcie dla zespołu sprzedażowego przez propagowanie wiadomości i informacje do wybranej grupy docelowej. Zobacz:

Jak wybrać marketingową grupę docelową?

Techniki marketingowe obejmują wybór rynków docelowych poprzez analizy rynku i segmentacji rynku, jak również zrozumienie zachowań konsumentów i reklamy produktu na wartość dla klienta.

Marketing ważny jest również w procesie wymiany i budowania relacji długoterminowych. Zobaczy:

Jak utrzymać nabywce?

Marketing można uznać za małżeństwo nauk humanistycznych i technicznych ponieważ wykorzystuję takie narzędzia jak psychologia oraz matematyka statystyczna.

Marketing jest stosowana w przedsiębiorstwie i organizacji poprzez techniki zarządzania marketingowego.

Marketing a współczesne metody

marketing

marketing

Najnowszym podejściem marketingowy jest koncentracja na konsumencie, , który koncentruje się na organizacji lub instytucji oraz marketing społeczny, z naciskiem na korzyści dla społeczeństwa.  Nowsze formy marketingu wykorzystują  Internet i dlatego są nazywane marketing internetowy lub bardziej ogólnie, e-marketingiem, marketing w Internecie, „marketing cyfrowy”, marketing w wyszukiwarkach. E-marketerzy starają się doskonalić strategię segmentacji stosowane w tradycyjnym marketingu. Docierają do swych konsumentów bardziej precyzyjnie. Czasami nazywany jest spersonalizowanym obrotem lub marketing one-to-one. „Marketing bezpośredni” jest używany przez takie organizacje jak usługi ubezpieczeniowe i kluby sportowe, które mają określoną bazę klientów lub członkostwa chcą rozwijać silne, bieżące relacje z pomocą spersonalizowanych komunikatów – tradycyjnie poprzez „direct mail” (pocztowy) komunikacja i od niedawna, za pośrednictwem poczty e-mail. Dodatkowo, marketing bezpośredni zatrudni mechanizmy transmisji, takich jak prasy, druku lub telewizyjnych kampanii z mocnym wezwaniem do działania, aby przyciągnąć nowych klientów lub członków.