Strategie dla osiągnięcia rynków docelowych
Marketerzy nie przedstawił cztery podstawowe strategie, aby zaspokoić rynki docelowe: niezróżnicowanych marketingowych lub marketingu masowego, zróżnicowane marketingowe skoncentrowane marketingowych i mikromarketingowych / nichemarketing.

Marketing masa
Strategia pokrycia rynku, na którym firma zdecyduje się ignorować różnice segmencie rynku i apel do wszystkich z jedną ofertą. Jest to rodzaj marketingu, gdzie produkt jest sprzedawany przez perswazji do szerokiego grona odbiorców. Pomysł polega na nadawanie wiadomości, że będzie dotrzeć do jak największej liczby osób możliwe. Tradycyjnie marketingu masowego skupiła się na radia, telewizji, gazet i jako medium używanego do osiągnięcia tej szerokiej publiczności. Wiele firm zaczęło shying od marketingu masowego ze względu na duże wydatki związane z dotarciem do całego rynku.

Zróżnicowane strategii marketingowej
Jeden, w którym spółka zdecyduje się na wydzielonych ofiary każdym innym segmencie rynku, które się zajmują. Jest również nazywany marketingiem MultiSegment i jak wyraźnie widać, że próbuje odwołać się do wielu segmentów na rynku. Każdy segment jest skierowana jednoznacznie jako firma zapewnia wyjątkowe korzyści dla różnych segmentów. To zwiększa całkowitej sprzedaży, ale kosztem wzrostu kosztów inwestycji w branży.

Skoncentrowany marketingu lub niszowych obrotu
Takie podejście koncentruje się na wyborze konkretnej niszy rynkowej, na których działania marketingowe są ukierunkowane. Twoja firma koncentruje się na jednym segmencie, dzięki czemu można skoncentrować się na zrozumieniu potrzeb i wymagań danego rynku intymnie. Małe firmy często korzystają z tej strategii, koncentrując się na jednym segmencie pozwala im skutecznie konkurować z większymi firmami.

Marketing bezpośredni
Dla zespołów sprzedażowych, jeden sposób, aby dotrzeć do rynków docelowych jest poprzez marketing bezpośredni. Odbywa się to poprzez zakup baz konsumentów na podstawie określonych profili segmentacji. Bazy te zazwyczaj pochodzą z kontaktów konsumenckich (np telefon, e-mail, nr., W domu nie ma., Itd.).