Kolejną ogólnogospodarczą zaletą marketingu jest zawarta w jego podstawowych zasadach idea doskonalenia użyteczności i funk­cjonalności produktów. Podejście marketingowe eliminuje zjawi­sko -„produkowania dla poprawiania wskaźników produkcji”. Wy­soka jakość Wykonania i doskonałość techniczna wyrobu może być źródłem satysfakcji i dumy producenta tylko wówczas, gdy fączy się z Read more