Dla przedsiębiorcy, a więc osoby władającej określonym kapita­łem i odpowiedzialnej za jego pomnażanie, marketing jest przede wszystkim szansą zmniejszenia ryzyka porażki na konkurencyjnym rynku. Czas wielkich improwizacji w biznesie na rynkach krajów wysoko rozwiniętych dawno się skończył.

Sprawdź także: Największe błędy pozycjonerów.

Również w Polsce, w miarę stabilizacji rynku i postępów w po­rządkowaniu zarządzania przedsiębiorstwami, praktyczne a nie tyl­ko propagandowe znaczenie marketingu szybko rośnie. W tych wa­runkach marketing może nie tylko zmniejszyć ryzyko porażki: Read more