Opracowanie programu promocyjnego w przedsiębiorstwie wy­maga podjęcia różnorodnych decyzji, opartych o diagnozę aktualnej i prognozę przyszłej sytuacji marketingowej firmy. Potrzebnych prze­słanek decyzyjnych mogą dostarczyć analizy: SWOT, pozycjono­wania produktu i stopnia jego konkurencyjności, cyklu życia, seg­mentacji rynku, przewidywanej dynamiki i atrakcyjności rynku, jego potencjału i chłonności oraz, nasilenia konkurencji. Podstawowe de­cyzje promocyjne przedsiębiorstwa obejmują:

  • sformułowanie celów promocji,
  • określenie docelowych segmentów rynku,
  • wyznaczenie budżelu promocji,
  • utworzenie kompozycji narzędzi promocji (promotion-mix) oraz
  • oceny skutków (efektów) promocji.

9.2.1. Formułowanie celów polityki promocji

Read more